Trean
Fyran
Femman
Sexan
Sjuan
Åttan
Nian
Tian
Elvan